Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | 8 | 3(31) | 29-42

Article title

Analysis after Brexit: European integration has started in the areas previously blocked by London

Authors

Content

Title variants

PL
Analiza po brexicie. Integracja europejska rozpoczęła się w obszarach wcześniej blokowanych przez Londyn

Languages of publication

Abstracts

PL
Identyfikacja problemów praktycznych w interakcjach między Wielką Brytanią a Unią Europejską obejmuje konsekwencje wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej oraz sposoby przezwyciężenia tych problemów poprzez koordynację działań krajowych instytucji w Wielkiej Brytanii i krajach członkowskich Unii Europejskiej. Konkretne wyniki stanowiące nowe elementy w przedstawionym badaniu są następujące. Stwierdzono, że wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej jest specyficzną formą manifestacji globalnej tendencji do odradzania się elementów izolacjonizmu w międzynarodowych stosunkach gospodarczych. Stwierdzono także, że prace Komisji Europejskiej i rządu Wielkiej Brytanii nad dalszą współpracą między Unią Europejską a Wielką Brytanią mogą w przyszłości zostać wykorzystane do opracowania modeli współpracy między krajami Partnerstwa Wschodniego a Unią Europejską. Celem przedstawionej analizy było zbadanie teoretycznych i praktycznych podstaw integracji europejskiej w Wielkiej Brytanii w ujęciu zarówno retrospektywnym, jak i współczesnym, identyfikacja problemów we współpracy z Unią Europejską, analiza ogólnych przyczyn i możliwych konsekwencji wyjścia z Unii Europejskiej oraz perspektywy dalszego rozwoju relacji.
EN
The approach to identifying practical problems is in the interaction between the United Kingdom (UK) and the European Union (EU), the consequences of the UK's withdrawal from the EU, and ways to overcome them by coordinating national institutes' activities in the UK and the EU. The specific research results that characterize the novelty of the study are as follows: it was found that the UK's withdrawal from the EU is a specific form of manifestation of the global tendency to revive elements of isolationism in international economic relations; it was found that the work of the European Commission and the UK government on further cooperation between the EU and the UK can be used to create models of cooperation between the Eastern Partnership countries and the EU in the future. The aim is to study the theoretical and practical foundations of the European integration of the UK in retrospective and modern times to identify problems of cooperation with the EU, a general analysis of the causes and possible consequences of leaving the EU, prospects for further development.

Year

Volume

8

Issue

Pages

29-42

Physical description

Contributors

  • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie, Wydział Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1831920

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_33119_KSzPP_2021_3_2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.