Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | 1 | 6-11

Article title

Działalność socjalna pracodawcy w tarczy antykryzysowej

Content

Title variants

EN
Social activity of the employer in the anti-crisis shield

Languages of publication

Abstracts

EN
One of the solutions introduced by the anti-crisis shield to protect the interests of the employer in the conditions of the coronavirus epidemic and the economic crisis it causes is the possibility of suspending the obligation to establish and operate the company's social benefits fund and the obligation to pay holiday benefits. Such a possibility was introduced in art. 15ge of the anti-crisis shield. The purpose of this article is to make an in-depth and critical analysis of these provisions. It is a very specific regulation, and some of its aspects raise serious theoretical and practical reservation.
PL
Jedynym z rozwiązań, jakie wprowadza tarcza antykryzysowa w celu ochrony interesu pracodawcy w warunkach epidemii koronawirusa i wywołanego nią kryzysu ekonomicznego, jest możliwość zawieszenia obowiązku tworzenia i funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz obowiązku wypłaty świadczenia urlopowego. Możliwość taka została wprowadzona art. 15ge tarczy antykryzysowej. Celem artykułu jest dokonanie pogłębionej i krytycznej analizy tej regulacji. Jest to bowiem regulacja bardzo szczególna, a niektóre jej aspekty budzą poważne teoretyczne i praktyczne zastrzeżenia.

Year

Issue

1

Pages

6-11

Physical description

Dates

published
2021

Contributors

  • Akademia Leona Koźmińskiego

References

  • Jaworska, K. (2020). Komentarz do niektórych przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W: K. W. Baran (red.), Tarcza antykryzysowa 1.0–4.0, ustawa o dodatku solidarnościowym i inne regulacje, jako szczególne rozwiązania w prawie pracy, prawie urzędniczym i prawie ubezpieczeń społecznych związane z COVID-19. Komentarz. WKP.
  • Latos-Miłkowska, M. (2004). Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w razie upadłości i postępowania naprawczego pracodawcy. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (11).
  • Latos-Miłkowska, M. (2020). Porozumienia zbiorowe w tarczy antykryzysowej. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (10). https://doi. org/10.33226/0032- 6186.2020.5.3
  • Musiała, A. (2016). Komentarz do ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych. W: K. W. Baran (red.), Zbiorowe prawo pracy. Komentarz. WKP.
  • Nałęcz, M. (2009). Komentarz do ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych. W: J. Wratny i K. Walczak (red.), Zbiorowe prawo pracy. Warszawa.
  • Skoczyński, J. (1999). Komentarz do ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych. Warszawa.
  • Zieliński, T. i Goździewicz, G. (2017). W: L. Florek (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1886462

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_33226_0032-6186_2021_1_2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.