Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | 1 | 51-53

Article title

Ubezpieczenie społeczne rolników podejmujących pozarolniczą działalność gospodarczą

Authors

Content

Title variants

EN
Social insurance for farmers who undertake non-agricultural business activity

Languages of publication

Abstracts

EN
The study discusses the position of the Supreme Court with regard to the interpretation of Article 5a of the Farmers' Social Insurance Act, taking into account the need to deviate from the rigor of linguistic interpretation in favor of an interpretation that takes into account the principle of proportionality, protection of the individual's trust in the state and the law it enacts, and the state's loyalty to citizens.
PL
Opracowanie zawiera omówienie stanowiska Sądu Najwyższego w odniesieniu do wykładni art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, uwzględniającego potrzebę odstąpienia od rygoryzmu wykładni językowej na rzecz wykładni uwzględniającej zasady proporcjonalności, ochrony zaufania jednostki do państwa i stanowionego przez nie prawa oraz lojalności państwa względem obywateli.

Year

Issue

1

Pages

51-53

Physical description

Dates

published
2021

Contributors

  • Uniwersytet Warszawski

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1935536

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_33226_0032-6186_2021_1_8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.