Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 11 | 2-7

Article title

Influence of the European Funds Officer on the effectiveness of spending EU funds

Content

Title variants

PL
Wpływ Rzecznika Funduszy Europejskich na efektywność wydatkowania środków unijnych

Languages of publication

Abstracts

PL
W lipcu 2017 r. powołano do życia instytucję Rzecznika Funduszy Europejskich, który ma być odpowiedzialny za usprawnienie i ulepszenie procesu realizacji zadań związanych z wydatkowaniem środków unijnych. Rzecznik Funduszy Europejskich poprzez kontakt zarówno z wnioskodawcami, beneficjentami, jak i innymi podmiotami zainteresowanymi wdrażaniem funduszy europejskich ma za zadanie monitowanie i sygnalizowanie poszczególnym instytucjom systemu wdrażania propozycji ułatwień związanych z realizacją krajowych i regionalnych programów operacyjnych. Autorka w artykule dokonuje charakterystyki Rzecznika Funduszy Europejskich oraz jego zadań, jak również na podstawie rocznych raportów przeprowadza analizę działalności Rzecznika powołanego w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju oraz Rzeczników powołanych przez instytucje zarządzające regionalnymi programami operacyjnymi.
EN
The institution of European Funds Officer was established in July 2017 to assume responsibility for improving and streamlining the process of performing tasks related to spending EU funds. The task of the European Funds Officer is to monitor and inform individual institutions about the system of implementing proposed improvements in the fulfilment of national and regional operational programmes through his contact with the applicants, beneficiaries and other entities interested in implementing European funds. The article describes the European Funds Officer and his tasks; and presents an analysis of the activities of the Officer at the Ministry of Investment and Development, as well as the Officers appointed by the regional operational programme managing authorities, on the basis of their annual reports.

Year

Issue

11

Pages

2-7

Physical description

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1835976

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_33226_0137-5490_2019_11_1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.