Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 1 | 2-7

Article title

An Analysis of EBA Soft Law on the Payment Services Market

Content

Title variants

PL
Analiza soft law EBA na rynku usług płatniczych

Languages of publication

Abstracts

PL
Celem opracowania Analiza soft law EBA na rynku usług płatniczych stało się po pierwsze, dokonanie materialnej rekonstrukcji głównych typów soft law EBA dla rynku usług płatniczych i pogrupowanie powstałej stąd materii w oparciu o wyodrębnione tematycznie określone przez EBA standardy i wzorce postępowań, tak dla dostawców usług płatniczych, jak i dla konsumenta rynku usług płatniczych oraz nadzorców (np. w zakresie agregacji danych). Po drugie, celem przedstawianego artykułu było również wyodrębnienie i nazwanie wynikających stąd funkcji i roli, jakie soft law EBA pełni na rynku usług płatniczych. Trzecim zamierzeniem badawczym stało się udzielenie odpowiedzi na pytanie czy w porównaniu do soft law z pozostałych segmentów rynku finansowego UE można w odniesieniu do soft law EBA na rynku usług płatniczych argumentować o istnieniu szczególnej specyfiki czy podziału.
EN
The objective of this paper, entitled “An Analysis of EBA Soft Law on the Payment Services Market” is firstly to reconstruct the substantive content of the main types of EBA soft law for the payment services market and group the resulting findings according to thematically classified procedural standards and principles (as related, for example, to data aggregation) specified by EBA both for payment services providers, consumers and supervisory authorities. The second aim is to identify and classify the functions and roles arising therefrom and fulfilled by EBA soft law for the payment services market. The third research goal of this project is to answer the following question: is it possible to argue that EBA soft law on the payment services market has a special or distinct character compared to soft law from other segments of the European Union’s financial market?

Year

Issue

1

Pages

2-7

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Politechnika Warszawska

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1185891

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_33226_0137-5490_2019_1_1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.