Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 3 | 84-87

Article title

Cyberbezpieczeństwo i ochrona danych osobowych w świetle regulacji europejskich i krajowych

Content

Title variants

EN
Cybersecurity and personal data protection in the light of European and domestic regulations

Languages of publication

Abstracts

EN
The article addresses the issues of legal regulation of the cybersecurity area and the protection of personal data. The key assumptions of the NIS Directive and the Act on the National Cyber Security System were discussed, paying attention to the doubling of regulatory requirements, e.g. regarding the obligation to report incidents. A number of obligations were imposed on the National Legislator to supervise the application of new provisions by entities. Numerous critical voices indicate potential difficulties in implementing a number of requirements, and their effective implementation will not necessarily translate into improvement of national cyber security, including the security of personal data.
PL
Artykuł porusza problematykę regulacji prawnej obszaru cyberbezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Omówiono kluczowe założenia Dyrektywy NIS i Ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, zwracając uwagę na zdublowanie się wymogów regulacyjnych, np. w zakresie obowiązku zgłaszania incydentów. Na ustawodawcę krajowego nałożono szereg obowiązków w zakresie nadzorowania stosowania przez podmioty nowych przepisów. Liczne głosy krytyczne wskazują na potencjalne trudności w wdrożeniu szeregu wymogów, a ich skuteczne wdrożenie niekoniecznie przełoży się na poprawę cyberbezpieczeństwa krajowego, w tym bezpieczeństwa danych osobowych.

Year

Issue

3

Pages

84-87

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Warszawski

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1790026

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_33226_0137-5490_2019_3_13
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.