Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 3 | 122-128

Article title

Dywidenda niepieniężna w świetle podatku od towarów i usług

Content

Title variants

EN
Non-monetary dividend in the light of value added tax

Languages of publication

Abstracts

EN
Companies are able to deliver profits to shareholders as nonmonetary benefits. It causes doubts in the light of VAT. In case that the dividend in kind is a gratuitous benefit, it is taxed as an exemption to the general principles of VAT. This is an argument for narrow interpreting of the scope of taxation. Supply of goods and provision of services cannot be understood in the separation of the cause of act in law and the economics cause. Economics aspects of VAT are emphasised by the law of European Union.
PL
Spółki przekazując zysk wspólnikom mogą zadecydować, aby nastąpiło to w formie niepieniężnej. Rodzi się wówczas wątpliwości, co do opodatkowania VAT. Ponieważ dywidenda rzeczowa jest świadczeniem nieodpłatnym, należy mieć na uwadze, iż są to czynności objęte VAT w drodze wyjątku. Skłania to do ścisłej wykładni zakresu przedmiotowego. Nie można traktować dostawy towarów i świadczenia usług w całkowitym oderwaniu od przyczyny prawnej i ekonomicznej ich dokonania. Ekonomiczny charakter VAT podkreśla prawo Unii Europejskiej.

Keywords

EN
dividend   tax   shareholder   VAT  

Year

Issue

3

Pages

122-128

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Warszawski

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1835943

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_33226_0137-5490_2019_3_19
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.