Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 3 | 134-138

Article title

Problematyka prawna oświadczeń dotyczących probiotyku

Authors

Content

Title variants

EN
Legal issues of probiotic claims

Languages of publication

Abstracts

EN
The legal aspects of product communication regarding probiotics pose a lot of problems for the food industry. Doubts concern whether it is possible to label, present and advertise the food using the term "probiotic" or the wording "contains probiotic". The purpose of this article is to analyse existing regulations and guidelines at the EU level in a contrast to the local practice of EU Member States in this respect - on the example of Italy and Poland. The legal situation regarding the use of probiotics claims in Canada is also be presented. This article reveals contradictions in current European law and the policy of the authorities, both EU and national, regarding declarations regarding probiotics. Moreover, it contains proposals of changes in the food law that would allow the food industry to escape from a kind of deadlock in communication of food with probiotics.
PL
Aspekty prawne komunikacji produktowej dotyczącej probiotyków nastręczają branży spożywczej sporo problemów. Wątpliwości dotyczą tego, czy możliwe jest oznakowanie, prezentacja i reklama środka spożywczego za pomocą terminu „probiotyk” lub sformułowania „zawiera probiotyk”. Celem tego artykułu jest analiza obowiązujących regulacji i wytycznych na poziomie unijnym w kontraście do lokalnej praktyki państw członkowskich UE w tym zakresie - na przykładzie Włoch i Polski. Przedstawiona została również sytuacja prawna stosowania oświadczeń dotyczących probiotyków w Kanadzie. Artykuł ten ujawnia sprzeczności w obowiązującym prawie europejskim i polityce niektórych organów, zarówno unijnych jak i krajowych, względem deklaracji dotyczących probiotyków, a także zawiera propozycje zmian, które pozwoliłyby branży spożywczej na wyjście ze swego rodzaju impasu w zakresie komunikacji produktowej żywności z probiotykami.

Year

Issue

3

Pages

134-138

Physical description

Contributors

author
  • Uniwersytet Warszawski

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1835942

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_33226_0137-5490_2019_3_22
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.