Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 5 | 26-34

Article title

Gaz ziemny jako zabezpieczenie wierzytelności we włoskim systemie podziemnych magazynów gazu

Authors

Content

Title variants

EN
Natural gas as a security in the Italian underground gas storages system

Languages of publication

Abstracts

EN
The article presents Italian regulations on the use of natural gas deposited in underground gas storages (UGS) as financial security of monetary claims. This issue arouses a keen interest in the Italian legal doctrine because it requires to adapt the traditional concept of pledge, which has its roots in Roman law, to the specifics of functioning of modern gas markets. The theoretical analysis also has important practical significance for energy sector operators active in the Italian UGS market, which is the second largest market of storage capacity in the European Union (EU), as this form of securing debt may have a significant impact on their financial situation by reducing the cost of access to credit.
PL
Artykuł przedstawia włoskie przepisy dotyczące wykorzystania gazu ziemnego złożonego w podziemnych magazynach gazu (PMG) do zabezpieczenia majątkowego wierzytelności pieniężnych. Zagadnienie to wzbudza żywe zainteresowanie włoskiej doktryny prawnej, ponieważ wymaga dostosowania tradycyjnego pojęcia zastawu, które ma swoje korzenie w prawie rzymskim, do specyfiki funkcjonowania nowoczesnych rynków gazu. Analiza teoretyczna ma ponadto istotne znaczenie praktyczne dla operatorów sektora energetycznego działających na włoskim rynku PMG, który stanowi drugi rynek pojemności magazynowych w Unii Europejskiej, gdyż taka forma zabezpieczenia wierzytelności może mieć istotny wpływ na ich sytuację finansową przez zmniejszenie kosztów dostępu do kredytu.

Year

Issue

5

Pages

26-34

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet w Pavii
  • Uniwersytet Łódzki

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1790036

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_33226_0137-5490_2019_5_5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.