Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 5 | 36-44

Article title

Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego z zakresu kodeksu spółek handlowych w 2018 r.

Content

Title variants

EN
Case Law of the Supreme Court in the Field of Commercial Companies Code in 2018

Languages of publication

Abstracts

EN
The article presents the most important judgements rulled by The Supreme Court in 2018. The judgements treats topics which are real important for business activity. Most of the judgements are based on The Commercial Companies Code. They headlights problems with compulsory proceedings, succesion after partnerships when partner agreed on another manner of closing the partnership's business than liquidation, mediation agreements, appealed against resolution of the shareholders, time to determine unfair contractual terms, liability for obligation under division by separation. The author quotes the judgments and comments them.
PL
Przedmiotem artykułu jest analiza najważniejszych wydanych w 2018 r. orzeczeń Sądu Najwyższego. Zaprezentowane orzeczenia przede wszystkim dotyczą tematyki objętej kodeksem spółek handlowych. Odnoszą się one do tak istotnych zagadnień, jak: postępowanie przymuszające, sukcesja po spółce osobowej rozwiązanej bez likwidacji, ugoda mediacyjna, zaskarżanie uchwał zgromadzeń wspólników, czas właściwy do ustalenia niedozwolonego postanowienia umownego, odpowiedzialność za zobowiązania w kontekście podziału spółki przez wydzielenie. Autor najpierw cytuje fragmenty orzeczeń, a następnie opatruje je krótkim komentarzem.

Year

Issue

5

Pages

36-44

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1790037

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_33226_0137-5490_2019_5_6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.