Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 6 | 10-17

Article title

Nowe technologie na rynku kredytów konsumenckich, ze szczególnym uwzględnieniem pożyczek pozabankowych

Content

Title variants

EN
New technologies on the consumer credit market with the specific emphasis on non-bank loans

Languages of publication

Abstracts

EN
Consumer credit has ceased to be the domain of banks in recent years. Along with the technological progress new players have emerged on the consumer credit market, both granting credits and intermediating, as well as platforms enabling loan agreements to be concluded directly between the parties concerned. Stronger competition reflects in increased diversity and availability of credits, counteracting financial exclusion and the development of the shadow economy. However, the development of new technologies requires attention in terms of the adequacy of regulations protecting consumer interests, the observation of over-indebtedness and cyber-security.
PL
Na przestrzeni ostatnich lat kredyt konsumencki przestał być domeną sektora bankowego. Wraz z postępem technologicznym na rynku kredytów konsumenckich pojawiają się nowe podmioty, zarówno udzielające kredytów i stanowiące bezpośrednią konkurencję dla banków, jak i podmioty pośredniczące oraz platformy umożliwiające zawieranie umów pożyczek bezpośrednio pomiędzy zainteresowanymi stronami. Silniejsza konkurencja przekłada się na większą różnorodność i dostępność kredytów, przeciwdziałając zjawisku wykluczenia finansowego oraz rozwoju szarej strefy. Rozwój nowych technologii wymaga jednak uwagi pod względem adekwatności regulacji chroniących interesy konsumentów, obserwacji zjawiska nadmiernego zadłużenia oraz cyberbezpieczeństwa.

Year

Issue

6

Pages

10-17

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1807547

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_33226_0137-5490_2019_6_2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.