Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 6 | 33-39

Article title

Koncesje w prawie geologicznym i górniczym

Content

Title variants

EN
Concessions in geological and mining law

Languages of publication

Abstracts

EN
The extent of the state's interference with the freedom of economic activity in the filed of natural resource management is regulated by the Important Public Interest Clause. The Clause corresponds with the legal structure of a concession based on the discretionary nature of an administrative decision. Therefore, the concession authority is able to consider all relevant aspects when deciding on this matter within the field of natural resource management. However, the term "Important Public Interest" is vague and requires careful interpretation taking into account interests of various entities and having the public interest in mind. This article discusses a concession as a mean of state control over the economic activity and describes concessions in geological and mining law.
PL
Granice dopuszczalnej ingerencji państwa w obszarze działalności gospodarczej związanej z gospodarowaniem kopalinami wyznacza klauzula ważnego interesu publicznego. Klauzula ta koresponduje z prawną konstrukcją koncesji opartej na uznaniowym charakterze decyzji administracyjnej, co umożliwia organowi koncesyjnemu wzięcie pod uwagę wszelkich aspektów, jakie składają się na rozumienie tego pojęcia w kontekście gospodarowania kopalinami. Jednocześnie należy uwzględnić fakt, że ważny interes publiczny jest kategorią niedookreśloną i wymagającą rozważnego podejścia w interpretacji, przy uwzględnieniu interesów różnych podmiotów z punktu widzenia potrzeb ogółu. Niniejszy artykuł nie tylko wskazuje na istotę koncesji jako jednej z form reglamentacji działalności gospodarczej, ale również przedstawia specyfikę koncesji w prawie geologicznym i górniczym.

Year

Issue

6

Pages

33-39

Physical description

Contributors

author
  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
author
  • Uniwersytet Gdański

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1807550

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_33226_0137-5490_2019_6_5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.