Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 7 | 18-26

Article title

Istota zobowiązania wekslowego w prawie polskim, cz. II

Content

Title variants

EN
The Essence of Liability of Bill of Exchange in Polish Law, Part II

Languages of publication

Abstracts

EN
In the first part of my work, I have presented a various ideas regarding the character of a bill of exchange. Undoubtedly the essence of the liability a bill of exchange was and still is a cause for dispute. That is why in the second part of this work a response has been made in this discussion. Based on the Polish law's regulations I made and analysis of the liability of a bill of exchange and made an attempt of formulation my own position on the issue.
PL
W pierwszej części niniejszego opracowania, opublikowanej na łamach „Przeglądu Ustawodawstwa Gospodarczego” nr 2/2019 zostały przedstawione koncepcje dotyczące charakteru zobowiązania wekslowego. Niewątpliwie istota zobowiązania wekslowego była i jest przedmiotem sporu. Dlatego w drugiej części opracowania zajęto stanowisko w dyskusji dotyczącej tego zagadnienia. Podstawą rozważań są przepisy ustawy z 28.04.1936 r. - Prawo wekslowe. W związku z tym dokonano analizy charakteru zobowiązania wekslowego i podjęto próbę sformułowania stanowiska w tym zakresie.

Year

Issue

7

Pages

18-26

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1835947

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_33226_0137-5490_2019_7_3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.