Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 7 | 27-33

Article title

Nieważność uchwały rady nadzorczej spółki akcyjnej - glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 5.10.2017 r. (I PK 287/16)

Content

Title variants

EN
Invalidity of a resolution of the supervisory board of a joint-stock company - a gloss to the judgment of the Supreme Court of 5 October 2017 (I PK 287/16)

Languages of publication

Abstracts

EN
The subject of the gloss is the judgment of the Supreme Court, Chamber of Labour, Social Insurance, and Public Affairs of 5 October, 2017, which dismissed the cassation of a complaint of a plaintiff, a former member of the management board of a joint-stock company, regarding an action to pay severance pay for termination of employment. This dismissal was owing to the fact that the annex to the employment contract was invalid, because it was concluded on the basis of an invalid resolution of the supervisory board of a company. The above decision of the Supreme Court deserves full approval, including, in particular, the ascertainment of invalidity of the resolution of the supervisory board of a company, taken at the settlement of an action regarding an employment relationship based on an annex to the employment contract, entered into on the basis of a resolution of a supervisory board.
PL
Przedmiotem glosy jest wyrok Sądu Najwyższego, Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z 5.10.2017 r., w którym oddalono skargę kasacyjną powoda - byłego członka zarządu spółki akcyjnej - w przedmiocie powództwa o zasądzenie odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy na skutek stwierdzenia, że aneks do umowy o pracę był nieważny, gdyż został zawarty na podstawie nieważnej uchwały rady nadzorczej spółki kapitałowej. Powyższe orzeczenie Sądu Najwyższego zasługuje na pełną aprobatę, w tym, w szczególności, stwierdzenie nieważności uchwały rady nadzorczej spółki kapitałowej, podjęte przy rozstrzyganiu powództwa ze stosunku pracy opartego na aneksie do umowy o pracę zawartym na podstawie uchwały rady nadzorczej.

Year

Issue

7

Pages

27-33

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1835946

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_33226_0137-5490_2019_7_4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.