Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 7 | 34-39

Article title

Roszczenie informacyjne agenta

Content

Title variants

EN
Agent's information claim

Languages of publication

Abstracts

EN
The article is about right of agent to the information on which his commission is calculated and its protection. It is regulated under article 7615 of The Civil Code. The interpretation of the regulation is disputed. The author in this article tries to show the right interpretation.
PL
Przedmiotem niniejszego artykułu jest problematyka prawa agenta do informacji o należnej mu prowizji, jak również sposób ochrony tego uprawnienia agenta. Kwestie te unormowane są w art. 761 5 k.c., którego stosowanie budzi wątpliwości w praktyce. W niniejszym artykule omówiono te wątpliwości, proponując konkretne rozwiązania.

Year

Issue

7

Pages

34-39

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1835944

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_33226_0137-5490_2019_7_5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.