Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 8 | 2-6

Article title

Opłaty za przelewy transgraniczne w Unii Europejskiej - odejście Komisji Europejskiej w kontekście nowelizacji rozporządzenia (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii

Authors

Content

Title variants

EN
Cross-border payments fees in the EU: European Commission's approach in the context of the proposal of amending Regulation (EC) No 924/2009 as regards certain charges on cross-border payments in the Union

Languages of publication

Abstracts

EN
The aim of the article is to analyse the European Union regulations regarding fees for cross-border payments in the EU. In particular, the subject of the analysis is the draft proposal to amend Regulation (EC) No. 924/2009, including the description of the legislative process on it, as well as the potential effects of new regulations introducing the obligation to standardise fees for cross-border transfers in euro with fees for domestic transfers in a given national currency (both in and outside the euro area) for consumers and payment institutions.
PL
Celem artykułu jest analiza regulacji Unii Europejskiej dotyczących opłat za przelewy transgraniczne w UE. Przedmiotem analiz jest w szczególności treść projektu nowelizacji rozporządzenia (WE) nr 924/2009 wraz z opisem przebiegu procesu legislacyjnego nad nim, a także potencjalne skutki nowych regulacji wprowadzających obowiązek ujednolicenia opłat za przelewy transgraniczne w euro z opłatami za przelewy krajowe w danej walucie narodowej (zarówno w strefie euro, jak i poza nią) dla konsumentów i instytucji płatniczych.

Year

Issue

8

Pages

2-6

Physical description

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1835956

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_33226_0137-5490_2019_8_1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.