Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 9 | 26-38

Article title

Koszty pożyczek zaciąganych w instytucjach parabankowych online - stosowane opłaty

Authors

Content

Title variants

EN
Costs of loans taken in online shadow banking institutions - applicable fees

Languages of publication

Abstracts

EN
The term "shadow bank" in Polish public opinion, especially after 2012, has pejorative meaning, associated with financial scandals, a example is the Amber Gold scandal. Quasi-banks operating on the Polish market are most often institutions offering financial services and products, similar to banking services, however, without a proper license and without financial supervision. Unlike banks, non-bank institutions do not require the determination of the purpose of a loan and are willing to lend to customers who do not have creditworthiness. On market dominated companies providing online loans, the so-called short-term (payday loans) and installments loans for longer repayment periods. In the opinion of the majority of potential clients of the parabanks, there is a belief that loan companies "multiply costs", endeavor solely on profit maximization, thus violating the borrower's security principles, hence they negatively and distrustfully refer to them. The article defines the principles of operation of non-banking institutions (the concept of quasi-banks). What new legal regulations are introduced to strengthen the protection of clients of financial institutions. Particularly analyzed were their functioning covering such issues as: costs of loans, offer, types of loans and reasons for their popularity. In the end, positive and negative aspects of their activities were pointed out.
PL
Określenie „parabank” w polskiej opinii publicznej, szczególnie po 2012 roku ma wydźwięk pejoratywny, kojarzący się z aferami finansowymi, upublicznionymi przykładem afery Amber Gold. Działające na polskim rynku usług parabanki są najczęściej instytucjami oferującymi usługi i produkty finansowe, analogiczne do produktów bankowych, jednakże bez licencji i bez właściwego nadzoru finansowego. W przeciwieństwie do banków instytucje pozabankowe nie wymagają określenia celu wzięcia pożyczki oraz są skłonne udzielić pożyczki klientom nieposiadającym zdolności kredytowej. Dominują wśród nich firmy udzielające pożyczek online, tzw. krótkoterminowych (chwilówek), jak i ratalnych na dłuższe terminy spłaty. W opinii większości potencjalnych klientów parabanków istnieje przekonanie, że firmy udzielające pożyczek „mnożą koszty”, kierując się wyłącznie maksymalizacją zysku, naruszając tym samym zasady bezpieczeństwa pożyczkobiorcy, stąd negatywnie i nieufnie odnoszą się do nich. W artykule zdefiniowane zostały zasady działania instytucji pozabankowych (pojęcie parabanków). Wskazane zostały nowe regulacje prawne mające wzmocnić ochronę klientów instytucji finansowych. Szczególnej analizie poddano ich funkcjonowanie obejmujące takie zagadnienia jak: koszty pożyczek, oferta, rodzaje pożyczek oraz przyczyny ich popularności. W zakończeniu wskazano na pozytywne i negatywne aspekty ich działalności.

Year

Issue

9

Pages

26-38

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Wrocławski

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1807516

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_33226_0137-5490_2019_9_4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.