Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 9 | 39-44

Article title

Pojęcie sprawy gospodarczej po nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego

Content

Title variants

EN
A new definition of a business lawsuit regulated in the Code of Civil Procedure

Languages of publication

Abstracts

EN
The subject of the article is a new definition of a business lawsuit. It is regulated in the Code of Civil Procedure under the Act of 4 July 2019 which will enter into force 3 months after its publication. The amendment reinstates the specific proceedings for a business lawsuit. In this context, of paramount importance is the definition of a business lawsuit, which sets the framework for these proceedings. The author compares the new definition to the previous one. He underlines that it has new elements which broaden the definition and may have negative influence on proceedings in such cases.
PL
Przedmiotem niniejszego artykułu jest pojęcie sprawy gospodarczej w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego dokonanej na podstawie ustawy z 4.07.2019 r., która wejdzie życie trzy miesiące po jej opublikowaniu. Nowelizacja przywraca postępowanie odrębne w sprawach gospodarczych. W tym kontekście zasadnicze znaczenia ma definicja sprawy gospodarczej, która w znacznej mierze wyznacza ramy przedmiotowe tego postępowania. Autor porównuje nowe pojęcie sprawy gospodarczej do definicji dotychczas obowiązującej. Zwraca uwagę na nowe elementy tego pojęcia, które prowadzą do jego rozszerzenia, a w konsekwencji mogą negatywnie wpłynąć na procesy w sprawach gospodarczych.

Year

Issue

9

Pages

39-44

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1807518

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_33226_0137-5490_2019_9_5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.