Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 10 | 2-10

Article title

Problematyka uchwał wspólnot mieszkaniowych w przedmiocie najmu krótkoterminowego lokali - środki ochrony praw przysługujące właścicielom lokali sąsiednich (cz. I)

Content

Title variants

EN
Resolutions of housing communities on the subject short-term rental of premises in the context of measures to protect the rights of owners of neighboring premises (part I)

Languages of publication

Abstracts

EN
The research presented in the article was inspired by recent demands to amend the Act on the ownership of premises in the context of equipping housing communities with the right to adopt resolutions on the prohibition of short-term rental of premises. These demands were argued, among others the lack of clear regulation on admissibility of adopting such resolutions as well as lack of appropriate measures to protect the rights of premises owners against infringements generated by the phenomenon of short-term rental of premises. The aim of the article was therefore to respond to the validity of the arguments raised. In the first place, the subject of the analyzes was the issue of the admissibility of adopting resolutions by housing communities prohibiting the short-term rental of premises in the context of applicable regulations. In addition, the problem of admissibility of adopting resolutions by housing communities to increase the burden on owners of premises rented for a short time was presented, in a situation where it increases the costs of maintaining joint ownership of premises owners. In the second part of the article, the research cover the issues of measures to protect the rights of owners of premises under applicable regulations.
PL
Inspiracją do badań przedstawionych w pracy stały się pojawiające się w ostatnim czasie postulaty nowelizacji ustawy o własności lokali w kontekście wyposażenia wspólnot mieszkaniowych w prawo do podejmowania uchwał w przedmiocie zakazu wynajmu krótkoterminowego lokali. Postulaty te argumentowano m.in. brakiem jednoznacznej regulacji dotyczącej dopuszczalności podejmowania takich uchwał, jak też brakiem odpowiednich środków ochrony praw właścicieli lokali przed naruszeniami generowanymi zjawiskiem najmu krótkoterminowego lokali. Celem artykułu jest zatem ustosunkowanie się do zasadności podnoszonych argumentów. W pierwszej kolejności przedmiotem analiz stał się problem dopuszczalności podejmowania przez wspólnoty mieszkaniowe uchwał zakazujących wynajmu krótkoterminowego lokali na gruncie obowiązujących przepisów. Dodatkowo przedstawiono również problem dopuszczalności podejmowania przez wspólnoty mieszkaniowe uchwał o zwiększeniu obciążenia właścicieli lokali, które wynajmowane są krótkoterminowo w sytuacji, gdy wpływa to na zwiększenie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej właścicieli lokali. W drugiej części artykułu badaniem objęto problematykę środków ochrony praw przysługujących właścicielom lokali na gruncie obowiązujących przepisów.

Year

Issue

10

Pages

2-10

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1066162

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_33226_0137-5490_2020_10_1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.