Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 10 | 22-27

Article title

Źródła przychodów - niesprawiedliwe i skomplikowane różnicowanie opodatkowania dochodu osób fizycznych

Authors

Content

Title variants

EN
Tax revenue sources - unfair and complicated differentiation of personal income taxation

Languages of publication

Abstracts

EN
The tax legislature has a lot of freedom in shaping the tax burden. However, this should not lead to unjustified differentiation of taxpayers' situations, in particular to different taxation of persons in the equal situation. This would result in a breach of the principle of tax justice. In the doctrine of tax law, the 'ability to pay' rule is the basis for the principle of fair taxation. The tax legislature should seek to assess a taxpayer's personal situation in order to assess the tax according to his/her ability to pay. The aim of this research is to analyze how the theoretical assumption of fair taxation is accomplished in the personal income tax act. Research scope includes rules of distinguish tax revenue sources, then differentiation income taxation. The analysis showed that the 'ability to pay' rule is not taken into account by the legislator in the process of shaping income, and thus the individual tax burden. This leads to unfair taxation in a horizontal level (horizontal tax justice).
PL
Ustawodawca podatkowy ma dużą swobodę w kształtowaniu obciążeń podatkowych. Nie powinno to jednak prowadzić do nieuzasadnionego różnicowania sytuacji podatników, zwłaszcza do odmiennego opodatkowania osób znajdujących się w takiej samej sytuacji. Skutkowałoby to bowiem naruszeniem zasady sprawiedliwości podatkowej. W doktrynie prawa podatkowego powszechnie uznaje się zasadę zdolności płatniczej jako fundament sprawiedliwego opodatkowania. Ustawodawca powinien poszukiwać indywidualizacji osobistej sytuacji podatnika, aby pobór podatku nastąpił z uwzględnieniem możliwości poniesienia tego ciężaru. Przedmiotem opracowania jest sprawdzenie realizacji założenia sprawiedliwego opodatkowania na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych. Zakres badawczy obejmuje zasady wyodrębniania źródeł przychodów, a następnie różnicowania opodatkowania dochodu. Badanie pokazuje, że zasada zdolności płatniczej nie jest uwzględniania przez ustawodawcę w procesie kształtowania dochodu, a tym samym indywidualnego obciążenia podatkowego. Prowadzi to do niesprawiedliwego opodatkowania już w układzie horyzontalnym (sprawiedliwość pozioma).

Year

Issue

10

Pages

22-27

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1075726

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_33226_0137-5490_2020_10_3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.