Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 10 | 28-36

Article title

Rola środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Content

Title variants

EN
The role of electronic means of communication in public procurement proceedings

Languages of publication

Abstracts

EN
Nowadays, there is no field where modern - far from traditional (paper) - electronic methods of collecting, storing and transmitting data, information and documents would not enter. In so-called electronic communication between various entities, technical solutions play a significant role, as well as ICT devices and software tools referred to in the content of the Act of 18 July 2002 on the provision of electronic services. Electronic means of communication, as referred to above, are also used in proceedings to award a contract for the execution of construction work, delivery or a specific service. The aim of this paper is to determine the specific role and significance of electronic communication means in public procurement procedures.
PL
Współcześnie nie ma już takiej dziedziny, do której nie wkroczyłyby nowoczesne - bo dalekie od tradycyjnych (papierowych) - elektroniczne metody gromadzenia, przechowywania i przekazywania danych, informacji oraz dokumentów. W zakresie tzw. elektronicznej komunikacji pomiędzy rozmaitymi podmiotami, istotne znaczenie odgrywają rozwiązania techniczne, urządzenia teleinformatyczne oraz narzędzia programowe, o których mowa w treści ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Środki komunikacji elektronicznej, bo o nich mowa powyżej, znajdują swoje zastosowanie również w postępowaniach zmierzających do udzielenia zamówienia na realizację roboty budowlanej, dostawy czy innej określonej usługi. Ustalenie konkretnej roli i znaczenia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego jest celem niniejszego artykułu.

Year

Issue

10

Pages

28-36

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1075724

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_33226_0137-5490_2020_10_4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.