Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 10 | 37-46

Article title

Problem odpowiedzialności za błędy w oprogramowaniu IoT

Authors

Content

Title variants

EN
The problem of liability for IoT software vulnerabilities

Languages of publication

Abstracts

EN
The firmware installed on IoT devices is responsible for their proper operation. It may have not only bugs, but also elements hidden from the buyer or the lack of any cybersecurity mechanisms. This is an extremely dangerous situation for any user, including professionals. The study introduces the applicable regulations in the field of producer responsibility for software deficiencies and errors, presenting significant lack of the protection of buyers from B2B and B2A sectors. The conclusions, pointing to the advisability of extending the regulations on defective products applicable to the consumer market, include de lege ferenda postulates.
PL
Za poprawne działanie urządzeń IoT odpowiada zainstalowane w nich oprogramowanie. Może ono nie tylko zawierać luki, ale i ukryte przed nabywcą elementy lub może nie obejmować jakichkolwiek mechanizmów zapewniających cyberbezpieczeństwo. To sytuacja skrajnie niebezpieczna dla każdego użytkownika, również profesjonalnego. W artykule zaprezentowano obowiązujące regulacje w zakresie odpowiedzialności producentów za braki i błędy w oprogramowaniu, przybliżając istotne luki w zakresie ochrony nabywców z sektorów B2B i B2A. W konkluzjach, wskazując na celowość rozszerzenia obowiązujących na rynku konsumenckim regulacji dotyczących produktów niebezpiecznych, zawarto postulaty de lege ferenda.

Year

Issue

10

Pages

37-46

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1075723

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_33226_0137-5490_2020_10_5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.