Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 10 | 53-59

Article title

Rola materiałów legislacyjnych w procesie wykładni prawa - komentarz do uchwały SN z 19.10.2017 r. (sygn. III CZP 45/17)

Content

Title variants

EN
The role of legislative materials in law interpretation process - comment on Supreme Court resolution from 19th October 2017 (sign. CZP 45/17)

Languages of publication

Abstracts

EN
The following paper is inspired by an undergoing debate at the Supreme Court of the Republic of Poland pertaining to a controversial issue presented in the documents of legislative process, namely that of the interpreter's and the legislator's interdependency. Employing the legal and factual framework of a question addressed to the Supreme Court of the Republic of Poland, concerning an interpretation of one of the infrequent agricultural and rural laws, the author aims to expand on the question's main concept, as well as the motifs present in the voted legislation. For this reason, the main purpose of this paper is to determine how the legislative materials can impact on the legal interpretation process. Hence, the author's commentary on The Supreme Court's argument which is directly connected to the interpretation of the debated regulations, pinpoints the functional and systematic rationale of the Supreme Courts's stance. Consequently, by utilizing the theoretical and legal constitutional arguments, the author comes to a conclusion that even though the legislative process' documents may be useful in the process of law interpretation, they ought to be considered as subsidiary models of interpretation only. For this reason, referring to them ought not to transform the unequivocal linguistic, functional and systematic interpretation.
PL
Niniejszy artykuł - przygotowany na kanwie rozważań Sądu Najwyższego - porusza sporne zagadnienie zakresu związania interpretatora wyrażoną w materiałach procesu legislacyjnego wolą faktycznego prawodawcy. Opierając się na prawno-faktycznym tle skierowanego do SN pytania prawnego, związanego z potrzebą wykładni jednej z epizodycznych ustaw z zakresu prawa rolnego, autor zmierza do twórczego rozwinięcia myśli i motywów przedstawionych w glosowanej uchwale. Celem artykułu pozostaje bowiem ustalenie, jaką rolę mogą pełnić materiały legislacyjne w procesie wykładni prawa. Dlatego rozbudowując początkowo argumentację SN związaną bezpośrednio z egzegezą spornych regulacji, autor uwypukla funkcjonalną i systemową racjonalność zajętego przez SN stanowiska interpretacyjnego. Kolejno zaś, opierając swoje rozważania na argumentach teoretycznoprawnych i konstytucyjnych, dochodzi do konkluzji, że choć materiały legislacyjne mogą być pomocne w procesie wykładni prawa, to jednak powinny one stanowić co najwyżej subsydiarny wzorzec interpretacji. Toteż powołanie się na nie nie może przełamywać jednoznacznych wyników wykładni językowej, funkcjonalnej i systemowej.

Year

Issue

10

Pages

53-59

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Szczeciński

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1075719

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_33226_0137-5490_2020_10_7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.