Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 11 | 37-45

Article title

Legalizacja samowoli budowlanej w ustawie z 13.02.2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Content

Title variants

EN
Legalization of illegal construction in the Act of 13 February 2020 amending the Construction Law and certain other acts

Languages of publication

Abstracts

EN
The aim of the article is to evaluate the legal solutions adopted in the Act of 13 February 2020 amending the Construction Law and some other acts in the field of legalization of unauthorized construction. The cited Act is another example of the legislator's activities aimed at reducing the number of illegal constructions in Poland. Contrary to the regulations which is currently in force, the Act creates a single, clear legalization procedure, introducing, at the same time, unknown construction law, simplified procedure for legalization the so-called old illegal constructions. Legalization is still a phenomenon negatively assessed by the legislature, combined with the obligation to pay the legalization fee. The Act lacks solutions improving the detection of illegal constructions and the execution of demolition orders. Justified juridical doubts, in the aspect of compliance with the principle of equality before the law, are also caused by the formulation of provisions devoted to the legalization of illegal constructions, in which 20 years have passed at least since the construction was completed.
PL
Celem artykułu jest ocena rozwiązań prawnych przyjętych w ustawie z 13.02.2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw w zakresie legalizacji samowoli budowlanych. Powołany akt stanowi kolejny przykład działań ustawodawcy ukierunkowanych na ograniczenie liczby samowoli budowlanych w Polsce. W odróżnieniu od dotychczas obowiązującej regulacji ustawa tworzy jedno, czytelne postępowanie legalizacyjne, wprowadzając jednocześnie nieznaną prawu budowlanemu uproszczoną procedurę legalizacji tzw. starych samowoli budowlanych. Legalizacja nadal pozostaje zjawiskiem negatywnie ocenianym przez ustawodawcę, połączonym z obowiązkiem uiszczenia opłaty legalizacyjnej. W ustawie zabrakło rozwiązań usprawniających wykrywanie samowoli budowlanych oraz egzekucję nakazów rozbiórki. Uzasadnione wątpliwości jurydyczne, w aspekcie zgodności z zasadą równości wobec prawa wywołuje także sformułowanie przepisów poświęconych legalizacji samowoli, w których od zakończenia budowy upłynęło co najmniej 20 lat.

Year

Issue

11

Pages

37-45

Physical description

Contributors

  • Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1385195

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_33226_0137-5490_2020_11_5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.