Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 12 | 2-6

Article title

Zakaz nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych

Content

Title variants

EN
Prohibition of excessive delay in payment

Languages of publication

Abstracts

EN
The subject of this article is the prohibition of excessive delay in payment introduced as of 1 January 2020 to the Act of 8 March 2013 on payment deadlines in commercial transactions (after amendment - the Act on combating late payment in commercial transactions). The author analyzes the sources of justification for this prohibition as well as the subjective and objective scope of it. The purpose of this paper is to determine whether the legal structure of the prohibition may allow to achieve the intention, which is to combat late payment in commercial transactions.
PL
Przedmiotem artykułu jest zakaz nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych wprowadzony 1.01.2020 r. do ustawy z 8.08.2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (po nowelizacji - ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych). Autorka poddaje analizie źródła uzasadnienia do wprowadzenia tego zakazu oraz jego zakres podmiotowy i przedmiotowy. Celem artykułu jest ustalenie, czy konstrukcja prawna zakazu może pozwolić na osiągnięcie zamierzenia, jakim jest ograniczenie zatorów płatniczych.

Year

Issue

12

Pages

2-6

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1532408

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_33226_0137-5490_2020_12_1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.