Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 1 | 2-7

Article title

Unijne reguły konkurencji i ochrona środowiska

Content

Title variants

EN
EU competition rules and enviromental proteciton

Languages of publication

Abstracts

EN
The article analyzes the EU competition rules in terms of achieving the objectives related to environmental protection. Aim of the research is to determine whether the EU legislator has specified which of the above-mentioned goals outweigh one over other or whether these goals are equivalent. The article also examines how objectives related to environmental protection, which do not have an economic dimension, can be combined with, for example, the premises of individual exemption from the prohibition of agreements restricting competition, which have an economic dimension.
PL
Artykuł dokonuje analizy unijnych reguł konkurencji pod kątem realizacji celów związanych z ochroną środowiska. Podejmuje badania mające na celu ustalenie, czy unijny prawodawca określił, który z wymienionych celów przeważa nad drugim, czy też cele te są względem siebie równorzędne. W artykule dokonano także zbadania, w jaki sposób cele związane z ochroną środowiska, które nie mają wymiaru ekonomicznego, mogą być zestawione na przykład z przesłankami wyłączenia indywidualnego spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję, które mają właśnie wymiar ekonomiczny.

Year

Issue

1

Pages

2-7

Physical description

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1040090

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_33226_0137-5490_2020_1_1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.