Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 1 | 8-12

Article title

Kodeks karny skarbowy a reżim odpowiedzialności administracyjnej

Content

Title variants

EN
Tax penal code and administrative responsibility

Languages of publication

Abstracts

EN
The research objective of the article is to determine, whether the model of criminal and fiscal liability is an essential complement of the administrative liability and if legal and financial sanctions should be enhanced by the impact of the update of other sanctions i.e. criminal sanctions or criminal and fiscal sanctions. The legislator, to protect monetary interests by a criminal sanction, decided to introduce the criminal liability regarding legal interests, which already have legal protection. The fiscal law is an additional form to remedy the infringement of financial law, which has some instruments to penalize some actions, even against the recipient's will, creating the possibility of imposing grievous economic sanctions. In the criminal and fiscal law's doctrine and in administrative law's doctrine also, there is no reason to deny such a state of affairs. It is said, that administrative liability is based on different rules, implemented with another authorities and procedure, therefore taxpayer exposed to tax sanction, can also be subject to fiscal and penal liability.
PL
Celem badawczym artykułu jest ustalenie, czy model odpowiedzialności karnej skarbowej jest koniecznym uzupełnieniem dla odpowiedzialności administracyjnej oraz czy w ogóle sankcja prawno-finansowa musi zostać wzmocniona poprzez oddziaływanie będące wynikiem zaktualizowania się innych sankcji, np. sankcji karnych bądź karno-skarbowych. Ustawodawca, podejmując decyzję o zabezpieczeniu interesów finansowych sankcją karną skarbową, zdecydował się bowiem na wprowadzenie odpowiedzialności karnej w stosunku do dóbr, które podlegają już pewnej ochronie prawnej. Prawo karne skarbowe stanowi zatem kolejny szczebel sankcjonowania naruszeń prawa finansowego, które już pierwotnie wyposażone jest w instrumenty umożliwiające zrealizowanie określonych obowiązków nawet wbrew woli ich adresata, stwarzając przy tym możliwość wymierzenia dotkliwych sankcji ekonomicznych. W doktrynie prawa karnego skarbowego oraz w prawie administracyjnym trudno znaleźć powody do negowania takiego stanu rzeczy. Wręcz przeciwnie, na gruncie tej ostatniej uważa się, że odpowiedzialność administracyjna oparta jest na całkowicie innych zasadach, realizowana jest przez zupełnie inne organy i w całkiem innym trybie, dlatego też podatnik narażony na sankcję podatkową może dodatkowo ponosić także odpowiedzialność karną skarbową

Year

Issue

1

Pages

8-12

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1040089

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_33226_0137-5490_2020_1_2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.