Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 1 | 23-28

Article title

Wpływ nowelizacji art. 39 k.c. na zasady reprezentowania spółki kapitałowej w umowach pomiędzy spółką a jej członkiem zarządu

Content

Title variants

EN
Impact of amendment to art. 39 of the Civil Code on the principles of representing a capital company in contracts between the company and member of the management board

Languages of publication

Abstracts

EN
The representation of capital companies in the activities concluded with members of the management board is an extremely important and practically significant issue. In the literature we can find a number of opposing views regarding the effects of violation of the principles expressed in art. 210 and 379 Commercial and Company Code. The issue of dispute here is the possibility of confirming actions carried out in violation of the standards referred to. This issue is even more relevant due to the fact that in 2018 the provisions of the Civil Code were amended in this respect. The article attempts to determine the impact of the amendment to art. 39 Civil Code on the principles of representing a capital company in contracts and disputes between the company and its members of the management board.
PL
Reprezentacja spółek kapitałowych przy czynnościach zawieranych z członkami zarządu stanowi niezwykle istotną i doniosłą praktycznie problematykę. W literaturze przedmiotu oraz orzecznictwie odnaleźć można wiele przeciwstawnych poglądów dotyczących skutków naruszenia zasad wyrażonych w art. 210 i art. 379 Kodeksu spółek handlowych. Kwestią sporu jest tu możliwość potwierdzania czynności dokonanych z naruszeniem powołanych norm. Sprawa ta nabiera jeszcze bardziej aktualnego znaczenia z uwagi na fakt, że w 2018 r. dokonano nowelizacji w tym zakresie przepisów Kodeksu cywilnego. W artykule podjęto próbę określenia zatem wpływu nowelizacji art. 39 k.c. na zasady reprezentacji spółki kapitałowej w umowach i sporach pomiędzy spółką a jej członkami zarządu.

Year

Issue

1

Pages

23-28

Physical description

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1041737

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_33226_0137-5490_2020_1_4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.