Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 1 | 29-34

Article title

Rezygnacja członka zarządu po nowelizacji kodeksu spółek handlowych

Content

Title variants

EN
Resignation of a management board member after amendment to the Commercial Companies Code

Languages of publication

Abstracts

EN
The subject of the article is a new mode of resignation of a management board member. It is regulated in article 202, 300(56), 368 of The Commercial Company Code. The law concerns the situation when as a result of resignation non seat in the management board is filled. The author highlights new rules pertaining to limited liability company, simple joint-stock company and joint-stock company. He underlines that in the case of the first two types of companies the resignation should be addressed to shareholders and the member should convene meeting of shareholders (general meeting). The resignation will not enter into force until the day following the day on which the general meeting was held. In a joint-stock company the rules are different, because the resignation must be submitted to the supervisory board first. If non seats in the supervisory board is filled, it must be addressed to shareholders. The author focuses on problems with practical application of the new regulation.
PL
Przedmiotem niniejszego artykułu jest tryb złożenia rezygnacji przez członka zarządu spółki kapitałowej. Przepisy prawa dotyczące tej kwestii znajdują się w art. 202, 300(56) , 368 Kodeksu spółek handlowych, przy czym koncentrują się one na sytuacji, w której w wyniku rezygnacji żaden mandat w zarządzie nie będzie obsadzony. Autor przytacza regulację tej kwestii w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, prostej spółce akcyjnej oraz spółce akcyjnej. Zwraca uwagę, że w przypadku pierwszych dwóch spółek rezygnacja ostatniego członka zarządu powinna być złożona na ręce wspólników (akcjonariuszy), przy czym staje się skuteczna po dniu, na który zwołano zgromadzenie wspólników. Inaczej kwestia ta została uregulowana w spółce akcyjnej, w której członek zarządu powinien złożyć rezygnacje na ręce rady nadzorczej, a dopiero w razie jej braku na ręce akcjonariuszy. Autor wskazuje praktyczne aspekty związane z nową regulacją prawną.

Year

Issue

1

Pages

29-34

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1041738

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_33226_0137-5490_2020_1_5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.