Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 1 | 35-43

Article title

Klika uwag na tle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 3.10.2019 r. w sprawie Dziubak przeciwko Raiffeisen Bank (C-260/18)

Content

Title variants

EN
A few remarks on the judgment of the Court of Justice of the European Union from 3.10.2019 in case Dziubak vs. Raiffeisen Bank (C-260/18)

Languages of publication

Abstracts

EN
The article deals with a matter of loans granted in the currency Swiss franc against the bacground of the judgment of the CJEU in case C-260/18. The authors summarize the conclusions from the abovementioned judgment, also taking into account national case law. In the specific circumstances of the case, an indexation clause may be considered as an abusive contract term. The aim of the article is to outline the main problems arising from the judgment, in particular such as consequences of abusiveness, issues related to possible further binding force of the contract, recognition in full as invalid and resulting implications.
PL
Glosa porusza problematykę tzw. kredytów frankowych na gruncie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-260/18 Dziubak vs. Raiffeisen Bank. Autorzy dokonują analizy wniosków płynących z wymienionego wyżej orzeczenia, biorąc pod uwagę także orzecznictwo krajowe. W konkretnych okolicznościach danej sprawy klauzula indeksacyjna może być uznana za niedozwolone postanowienie umowne. Autorzy czynią rozważania w zakresie konsekwencji abuzywności, zagadnień związanych z ewentualnym dalszym związaniem stron umową kredytową bądź uznaniem jej w całości za nieważną, a także wynikających z tego implikacji.

Year

Issue

1

Pages

35-43

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1041739

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_33226_0137-5490_2020_1_6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.