Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 2 | 2-7

Article title

Monistic system in the simple joint-stock company

Authors

Content

Title variants

PL
System monistyczny w prostej spółce akcyjnej

Languages of publication

Abstracts

PL
Na podstawie ustawy z 19.07.2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, do polskiego systemu prawa wprowadzony został z dniem 1.03.2021 r. nowy typ spółki kapitałowej - prosta spółka akcyjna. Prosta spółka akcyjna jest innowacyjną instytucją dzięki wprowadzonej swobodzie wyboru pomiędzy monistycznym a dualistycznym systemem organów. Celem artykułu jest przedstawienie wybranych aspektów związanych z pozycją prawną i kompetencjami rady dyrektorów, z uwzględnieniem nowych regulacji obejmujących takie zagadnienia, jak: obowiązek lojalności, elastyczność struktury organu w systemie monistycznym oraz zasad biznesowej oceny sytuacji.
EN
Due to the amendment to the Polish Commercial Companies Code introduced by the Act of 19 July 2019, a new type of company will be introduced into the Polish legal system, with effect from 1 March 2021: namely, the simple joint-stock company. The simple joint-stock company is innovative through its free choice between a monistic and dualistic management system. This paper aims to consider selected aspects as regards the legal position and competences of the board of directors in the monistic system, including the new provisions covering i.a. the duty of loyalty, flexibility of the boards' structure and business judgment rule.

Year

Issue

2

Pages

2-7

Physical description

Contributors

author
  • Uniwersytet Śląski w Katowicach

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1041729

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_33226_0137-5490_2020_2_1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.