Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 2 | 8-18

Article title

Dylematy oceny i zapewnienia skuteczności interwencji państwowych w zliberalizowanym sektorze na przykładzie pomocy publicznej na otwieranie nowych połączeń lotniczych

Content

Title variants

EN
Dilemmas of Assessing and Maintaining States' Interventions in Liberalised Sectors Start-up through an example of the Aid for New Air Routes

Languages of publication

Abstracts

EN
Start-up aid seeks facilitate airlines' entry into new regional markets. It is designed as an alternative to a widespread, and combatted by the European Commission, practice of offering advantageous discounts of airport charges and various marketing contracts to air carriers in exchange for entering a given regional market. Start-up aid is designed to be time-limited and once expired, the route is intended to become profitable and thus the operating carrier would be economically incentivised to remain on that market. The research shows that airlines seeking to obtain subsidies are not interesting to remain on the market once state aid expires but are inclined to relocate their operations in order to receive new start-up aid. This brings up the question of how to perceive the effectiveness of start-up aid in the light of the regulatory challenge of using public funds as a stimulus for air routes that intends to be commercially viable.
PL
Pomoc publiczna na otwieranie nowych połączeń lotniczych została zaprojektowana w celu zachęcania przewoźników do wejścia na nowe rynki regionalne stanowiąc alternatywę dla zwalczanej przez Komisję Europejską praktyki zachęcania linii lotniczych preferencyjnymi stawkami opłat lotniskowych i zawieraniem kontraktów marketingowych. W założeniu przyznawana ma być na czas określonym, po upływie, którego subsydiowana operacja ma stać się rentowna i przewoźnik ma być zainteresowany pozostaniem na danym rynku. W praktyce linie lotnicze wykorzystując możliwość zdobycia subsydiowania generalnie nie utrzymują operacji po zakończeniu pomocy, tylko zmieniają siatkę w sposób umożliwiający uzyskanie kolejnych środków pomocowych. To każe postawić pytanie o sposób postrzegania skuteczności pomocy na otwieranie nowych połączeń w kontekście regulacyjnego wyzwania stymulowania docelowo rentownego ruchu lotniczego w zliberalizowanym sektorze za pomocą mechanizmów nakazowych.

Year

Issue

2

Pages

8-18

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1041728

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_33226_0137-5490_2020_2_2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.