Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 2 | 19-25

Article title

System promocyjny typu „piramida” w świetle analizy orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz sądów krajowych (implikacje dla prawa ochrony konsumentów w Polsce

Content

Title variants

EN
Pyramid promotional scheme in the light of judicial decisions of TSUE and the national courts (the implications for consumer protection law in Poland)

Languages of publication

Abstracts

EN
The aim of the paper is to analyze the judicial decisions of the Court of Justice of the European Union and the Polish national courts concerning pyramid promotional schemes. In the paper the construction of these schemes in the light of the Polish and UE legal regulations were described. Moreover, the chosen proceedings and decisions of the Polish antirust authority (the President of the Office of Competition and Consumer Protection) regarding this issue were also analyzed. In the paper the influence of these decisions on the Polish consumer protection law was shown.
PL
Celem opracowania jest analiza orzecznictwa unijnego i krajowego dotyczącego systemów promocyjnych typu ,,piramida”. Konstrukcja tego systemu została opisana z uwzględnieniem regulacji prawa unijnego i krajowego. Ponadto analizie poddano wybrane postępowania i decyzje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK) dotyczące tego problemu oraz ich wpływ na polskie prawo ochrony konsumentów.

Year

Issue

2

Pages

19-25

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Szczeciński

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1041727

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_33226_0137-5490_2020_2_3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.