Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 3 | 2-6

Article title

The changes introduced by a deregulation act on the succession administration of an enterprise of a natural person

Content

Title variants

PL
Zmiany wprowadzone przez ustawę deregulacyjną w zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej

Languages of publication

Abstracts

PL
Celem zmian wprowadzonych przez ustawę z 31.07.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, nazywaną ustawą deregulacyjną, stało się ograniczenie zbędnych i nadmiernych obciążeń regulacyjnych. Nowe przepisy mają usprawnić sukcesję przez umożliwienie lub usprawnienie wykonywania praw w stosunku do majątku przedsiębiorstwa, w sytuacji gdy udział w przedsiębiorstwie wejdzie do spadku po zmarłym małżonku przedsiębiorcy jednoosobowego. Ustawa deregulacyjna zakłada nowelizację ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej w celu ograniczania nadmiernych i nieadekwatnych obciążeń regulacyjnych, w szczególności tych o charakterze administracyjnym.
EN
The purpose of the amendments introduced by the Act of 31 July 2019 amending certain acts in order to reduce the regulatory burdens, called the deregulatory act, is to reduce unnecessary and excessive regulatory burdens. New provisions are to improve the succession by enabling or improving the exercise of rights in relation to assets of an enterprise when the share in the enterprise is included into an estate from a deceased spouse of the sole trader. The deregulation act provides for the amendment to the Act on the succession administration of an enterprise of a natural person to reduce inaccurate and excessive regulatory burdens, in particular, those of an administrative nature.

Year

Issue

3

Pages

2-6

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1046623

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_33226_0137-5490_2020_3_1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.