Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 3 | 7-12

Article title

Ulgi w spłacie podatków w świetle projektu ustawy - Ordynacja podatkowa

Authors

Content

Title variants

EN
Exemptions in tax repayment in the light of the Tax Statute draft law

Languages of publication

Abstracts

EN
Tax payment should proceed in the way and terms determined by tax law regulations. In certain situations, the tax payer is, however, not able to fulfill these requirements. If it is justified by his very important affair or public interest, he can apply for an exemption in repayment. Both the binding regulations in tax statute and the draft law of the new tax statute allow such a possibility. The suggested regulations, however, differ in certain, even essential questions from the binding provisions. It requires carrying out an in-depth analysis of the objective solutions.
PL
Zapłata podatków powinna następować w sposób i terminach określonych przepisami prawa podatkowego. W pewnych sytuacjach podatnik nie jest jednak w stanie dostosować się do tych wymogów. Jeżeli jest to usprawiedliwione jego ważnym interesem lub interesem publicznym może ubiegać się o ulgę w spłacie. Przepisy obowiązującej Ordynacji podatkowej dopuszczają taką możliwość, podobnie jak projekt nowej Ordynacji podatkowej. Proponowane przepisy różnią się jednak w pewnych istotnych kwestiach od unormowań obowiązujących. Wymaga to podjęcia pogłębionej analizy przedmiotowych rozwiązań.

Keywords

Year

Issue

3

Pages

7-12

Physical description

Contributors

author
  • Uniwersytet Śląski w Katowicach

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1046621

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_33226_0137-5490_2020_3_2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.