Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 3 | 21-27

Article title

„Look through approach” w kontekście nowego mechanizmu poboru podatku u źródła

Authors

Content

Title variants

EN
"Look through approach" in the context of the new withholding tax mechanism

Languages of publication

Abstracts

EN
The article's subject is "look through approach" conception, proposed by the Ministry of Finance in published draft of Explanatory Notes to the new withholding tax regulations. This concept might be applied in the context of ne beneficial owner definition. "Look through approach" concept is based on the possibility of benefiting from preferential principles of withholding tax in case of an intermediary, which transferred payment to the beneficial owner. However, the concept itself was not mentioned directly in the amendment to the CIT Act, but it was only proposed in the draft of Explanatory Notes. The article presents the most important issues connected with new definition of beneficial owner and the lack of adequate explanations regarding the application of "look through approach" concept, that entrepreneurs might meet.
PL
Przedmiotem artykułu jest koncepcja „look through approach” zaproponowana przez Ministerstwo Finansów w opublikowanym „Projekcie objaśnień podatkowych do nowych zasad poboru podatku u źródła z 19.06.2019 r.”, która może znaleźć zastosowanie w ramach wprowadzonej nowej definicji rzeczywistego właściciela. Koncepcja ta, polegająca na możliwości skorzystania z preferencyjnych zasad opodatkowania podatkiem u źródła wobec podmiotu, który otrzymał daną płatność od pośrednika, nie została jednak bezpośrednio przewidziana w nowelizacji ustawy, a jedynie wspomina o niej projekt objaśnień. Stąd status normatywny tego rozwiązania pozostaje niejasny. W artykule podjęto próbę zidentyfikowania najważniejszych problemów, jakie wiążą się z wprowadzeniem nowej definicji rzeczywistego właściciela oraz brakiem odpowiednich wyjaśnień dotyczących zastosowania koncepcji „look through approach”, które mogą spotkać przedsiębiorców, chcących ze wskazanej koncepcji skorzystać.

Year

Issue

3

Pages

21-27

Physical description

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1046616

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_33226_0137-5490_2020_3_4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.