Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 4 | 2-15

Article title

Nabycie znacznego pakietu akcji towarzystwa funduszy inwestycyjnych - analiza prawna ze szczególnym uwzględnieniem instytucji sprzeciwu Komisji Nadzoru Finansowego (cz. 1)

Content

Title variants

EN
Acquisition of a significant block of shares in an investment fund company - legal analysis with particular emphasis on the institution of objection of the Polish Financial Supervision Authority (part 1)

Languages of publication

Abstracts

EN
This article is devoted to the legal analysis of transactions involving the acquisition of significant stakes in investment funds managers that are managing the investment funds. The authors focused on the most important issues from the point of view of the practice of conducting such transactions. The article presents, in particular, the specificity of such transactions, the ratio why such transactions are the subject of supervisions conducted by the Polish Financial Supervision Authority, as well as detailed description of the institution of notification of the acquisition of a significant stake in an investment fund managers.
PL
Niniejszy artykuł został poświęcony analizie prawnej transakcji nabywania znacznych pakietów akcji towarzystw firm inwestycyjnych. Autorzy skupili się w jego treści wyłącznie na kwestiach najważniejszych z punktu widzenia praktyki prowadzenia takich transakcji. W artykule przedstawili w szczególności specyfikę takich transakcji, ratio poddania ich przebiegu nadzorowi sprawowanemu przez Komisję Nadzoru Finansowego, jak również szczegółowo scharakteryzowali instytucję zawiadomienia o nabyciu znacznego pakietu akcji towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

Year

Issue

4

Pages

2-15

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1046606

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_33226_0137-5490_2020_4_1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.