Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 4 | 24-30

Article title

Egzekucja administracyjna wobec przedsiębiorstwa w spadku

Content

Title variants

EN
Administrative enforcement against an inheritance enterprise

Languages of publication

Abstracts

EN
The subject of the article is the analysis of legal regulations regarding the rules of forced execution of public law obligations after the death of an entrepreneur by way of administrative execution directed to the assets constituting the inherited enterprise. These rules are different depending on whether the entrepreneur's death occurred during the pending enforcement proceedings or before the initiation of such proceedings. In the first case, after fulfilling the conditions specified in the law, the enforcement proceedings are continued, whereas the enforcement may be carried out only from assets constituting the inherited enterprise. In the second, in order to carry out enforcement from the inheritance enterprise's assets, administrative enforcement proceedings are initiated on a general basis. In both these situations the rights and obligations of the obligated are exercised by the manager of inheritance enterprise.
PL
Przedmiotem artykułu jest analiza regulacji prawnej dotyczącej zasad przymusowego wykonania obowiązków publicznoprawnych po śmierci przedsiębiorcy w drodze egzekucji administracyjnej skierowanej do majątku przedsiębiorstwa w spadku. Zasady te są zróżnicowane w zależności od tego, czy śmierć przedsiębiorcy nastąpiła w trakcie toczącego się wobec niego postępowania egzekucyjnego, czy też przed wszczęciem takiego postępowania. W pierwszym przypadku, po spełnieniu przesłanek określonych w ustawie, postępowanie egzekucyjne jest kontynuowane, przy czym egzekucja może być prowadzona wyłącznie z majątku przedsiębiorstwa w spadku. W drugim zaś, w celu przeprowadzenia egzekucji z majątku przedsiębiorstwa w spadku wszczyna się postępowanie egzekucyjne na zasadach ogólnych. W obu tych sytuacjach prawa i obowiązki zobowiązanego wykonuje zarządca tego przedsiębiorstwa.

Year

Issue

4

Pages

24-30

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1048010

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_33226_0137-5490_2020_4_3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.