Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 4 | 31-38

Article title

Wydawanie wiążącej informacji stawkowej na potrzeby VAT - nowa podatkowa procedura interpretacyjna

Content

Title variants

EN
Issuing a binding rate information for VAT purposes - the new tax interpretation procedure

Languages of publication

Abstracts

EN
Binding rate information is a new type of tax decision. The essence of this decision is to classify the goods or services and determine the correct VAT rate. Binding rate information is the result of a separate interpretation procedure. In the article the Author analyzes and evaluates the regulations governing the issue of binding rate information. He emphasizes the importance of this institution and its legal nature in comparison with other tax interpretation procedures, as well as indicates specific aspects of the investigation in cases of issuing BRI. In conclusion, a postulate was formulated to change some procedural solutions in the field of supervision and judicial control of issued binding rate information.
PL
Wiążąca informacja stawkowa (WIS) jest nowym rodzajem decyzji podatkowej. Istotą tej decyzji jest klasyfikacja towaru lub usługi oraz określenie prawidłowej stawki VAT. Wiążąca informacja stawkowa jest efektem przeprowadzenia odrębnej procedury interpretacyjnej. W artykule autor analizuje i ocenia przepisy regulujące wydawanie wiążącej informacji stawkowej. Podkreśla znaczenie tej instytucji oraz jej charakter prawny na tle innych podatkowych procedur interpretacyjnych, a także wskazuje na specyficzne aspekty postępowania wyjaśniającego w sprawach wydawania WIS. W konkluzji sformułowany został postulat zmiany niektórych rozwiązań procesowych z zakresu nadzoru oraz sądowej kontroli wydanych wiążących informacji stawkowych.

Year

Issue

4

Pages

31-38

Physical description

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1048004

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_33226_0137-5490_2020_4_4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.