Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 5 | 27-32

Article title

Holding company as a special form of tax optimization used in selected European countries

Content

Title variants

PL
Spółka holdingowa jako szczególna forma optymalizacji podatkowej wykorzystywana w wybranych państwach europejskich

Languages of publication

Abstracts

PL
Przedmiotem artykułu jest spółka holdingowa wykorzystywana przez podmioty powiązane kapitałowo transgranicznie. Wykorzystanie tego mechanizmu jest istotnym rozwiązaniem wykorzystywanym w strategiach optymalizacji podatkowej. Efektywność podatkowa tego rozwiązania jest ściśle związana z wybranymi jurysdykcjami podatkowymi w Europie. Niewątpliwie jest to rozwiązanie nowatorskie i mające charakter hybrydowy. W artykule poddany został analizie wieloaspektowy charakter wykorzystywania spółki holdingowej. Specyfika ustawodawstw podatkowych w poszczególnych państwach europejskich (ze szczególnym uwzględnieniem rajów podatkowych) będzie miała kluczowe znaczenie dla efektywności podatkowej spółki holdingowej.
EN
The subject-matter of the article is a holding company used by entities with cross-border capital links. Employment of this mechanism is a significant solution adopted in tax optimization strategies. The tax effectiveness of this solution is closely connected with certain tax jurisdictions in Europe. Undoubtedly, it is an innovative hybrid solution. This article analyses the multifaceted nature of the practice of using a holding company. The specific nature of the tax legislation applicable in individual European countries (with particular attention paid to tax havens) is of key importance for the tax effectiveness of a holding company.

Year

Issue

5

Pages

27-32

Physical description

Contributors

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1052630

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_33226_0137-5490_2020_5_3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.