Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 6 | 2-9

Article title

Wsparcie przedsiębiorców w warunkach epidemii i kryzysu

Content

Title variants

EN
Support for entrepreneurs in an epidemic and crisis

Languages of publication

Abstracts

EN
The extraordinary conditions in which entrepreneurs must function after the state of the epidemic was declared in Poland mean a deep crisis covering the entire economy. The situation forces the legislator to shape the law of "epidemic status" and the law of "economic crisis" accordingly. In Poland, such a law was made, it was given specific content, under which various support measures for entrepreneurs were indicated, as well as the competences of the bodies and institutions designated to take actions for the sake of entrepreneurs. It is necessary to determine whether the legislator's activities were adequate to the current situation, and in particular whether appropriate legal foundations for the functioning of entrepreneurs in the epidemic conditions were created. It seems obvious that the support for entrepreneurs should be considered as a state obligation, i.e. in fact as the obligations of many entities acting on behalf of the state. It becomes important to establish a list of these entities and to determine their role in the process of supporting entrepreneurs from the point of view of the assumed effects of their activities. What is also of much significance are the premises for the state's impact on the economy in the conditions of epidemic and crisis.
PL
Warunki nadzwyczajne, w jakich przyszło funkcjonować przedsiębiorcom po ogłoszeniu w Polsce stanu epidemii to ogarniający całą gospodarkę głęboki kryzys. Zaistniała sytuacja wymusza na prawodawcy odpowiednie ukształtowanie prawa „stanu epidemii” i prawa „kryzysu gospodarczego”. W Polsce prawo takie zostało ustanowione, nadana mu została określona treść, w ramach której wskazane zostały przede wszystkim różnorodne środki wsparcia przedsiębiorców, ale także kompetencje organów i instytucji wyznaczonych do podejmowania działań na rzecz przedsiębiorców. Wypada ustalić, czy działania ustawodawcy były adekwatne do zaistniałej sytuacji, a w szczególności, czy stworzone zostały odpowiednie podstawy prawne dla funkcjonowania przedsiębiorców w warunkach epidemii. Wydaje się oczywiste, że wsparcie przedsiębiorców powinno być ujmowane jako obowiązek państwa, czyli w rzeczywistości powinny być rozumiane jako obowiązki wielu podmiotów występujących w imieniu państwa. Istotne staje się ustalenie wykazu tych podmiotów oraz określenie ich roli w procesie wsparcia przedsiębiorców z punktu widzenia zakładanych efektów podejmowanych przez nie czynności. Nie bez znaczenia pozostają przy tym również przesłanki oddziaływania państwa na gospodarkę w warunkach epidemii i kryzysu.

Year

Issue

6

Pages

2-9

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Gdański
author
  • Uniwersytet Śląski w Katowicach

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1052482

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_33226_0137-5490_2020_6_1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.