Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 6 | 25-31

Article title

Nowa regulacja odsetek od kosztów procesu w Kodeksie postępowania cywilnego

Content

Title variants

EN
New regulation of interest on trial costs in the Code of Civil Procedure

Languages of publication

Abstracts

EN
Interest on trial costs is a new regulation in the Polish civil procedure. The solution adopted by the legislator, although going in the right direction, raises both theoretical and practical doubts. The main problem is to determine whether the interest should be included in the judgment closing the case, as part of the costs of the trial, or whether it's awarded in some other form. Answering this question implies further problems, particularly related to the challengeability of such a decision. The analysis of the provisions allows to conclude that interest forms part of the costs of the process, with all the consequences.
PL
Odsetki od kosztów procesu stanowią nową regulację w polskiej procedurze cywilnej. Przyjęte przez ustawodawcę rozwiązanie, chociaż zmierzające w dobrym kierunku, budzi wątpliwości zarówno natury teoretycznej, jak i praktycznej. Podstawowym problemem jest ustalenie, czy omawiane odsetki należy umieszczać w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie, jako część kosztów procesu, czy też są przyznawane w jakiejś inne formie. Odpowiedź na to pytanie implikuje kolejne problemy, szczególnie związane z zaskarżalnością takiego rozstrzygnięcia. Analiza przepisów pozwala na wyciągnięcie wniosku, że odsetki stanowią część kosztów procesu, ze wszelkimi tego konsekwencjami.

Year

Issue

6

Pages

25-31

Physical description

Contributors

  • Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1054530

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_33226_0137-5490_2020_6_4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.