Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 7 | 2-11

Article title

Nowe uregulowania prawa umów budowlanych w niemieckim kodeksie cywilnym (Bürgerliches Gesetzbuch)

Content

Title variants

EN
New regulations in construction contract law in the German Civil Code (Bürgerliches Gesetzbuch)

Languages of publication

Abstracts

EN
The subject of the article are new regulations on construction contract law introduced in the German Civil Code on 1.01.2018 regarding a construction works contract, a consumer construction works contract and a development contract. Various types of works contracts occurring in practice are presented in the article. The amended VOB/B 2016 (Verdingungsordnung für Bauleistungen. Teil B) was also taken into consideration. Particular emphasis was placed on the rights and obligations of the parties, the legal nature of contracts and liability for defects in construction contract obligations. The article is of substantial importance for Polish building contractors working in Germany.
PL
Przedmiotem artykułu są nowe regulacje prawa umów budowlanych wprowadzone w niemieckim kodeksie cywilnym 1.01.2018 r., dotyczące umowy o roboty budowlane, konsumenckiej umowy o roboty budowlane oraz umowy deweloperskiej. Przedstawiono różne typy umów o roboty budowlane występujące w praktyce. Uwzględniono znowelizowane VOB/B 2016 (Verdingungsordnung für Bauleistungen. Teil B). Szczególny nacisk został położony na prawa i obowiązki stron, charakter prawny umów oraz odpowiedzialność za wady świadczenia budowlanego. Artykuł ma istotne znaczenie dla polskich wykonawców budowlanych pracujących w Niemczech.

Year

Issue

7

Pages

2-11

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1064658

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_33226_0137-5490_2020_7_1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.