Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 8 | 14-18

Article title

The Role of National Competition Authorities in the Regulation of Business' Activities

Authors

Content

Title variants

PL
Rola krajowych organów do spraw konkurencji w regulowaniu działalności gospodarczej

Languages of publication

Abstracts

PL
Celem artykułu jest szczegółowa analiza postanowień dyrektywy 2019/1 w sprawie kompetencji krajowych władz ds. konkurencji. Skupiono z nim uwagę na najważniejszych, wprowadzonych dyrektywą, innowacjach dotyczących struktury tych władz, ich ról, zakresu ich władzy i uprawnień. W uwagach końcowych zawarto analizę wpływu dyrektywy na działalność gospodarczą z uwzględnieniem kwestii jej przyszłego wdrażania i stosowania. Podkreślono przy tym jej znaczenie dla procesu harmonizacji.
EN
The present contribution aims to scrutinize the recent Directive 2019/1 on the empowerment of National Competition Authorities, looking at the main innovations provided for, as their structure, roles, competences and powers. The concluding remarks analyse the impact of the Directive, with regard to the future implementation and application of the Directive, adding a general appreciation to the harmonization process.

Year

Issue

8

Pages

14-18

Physical description

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1064643

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_33226_0137-5490_2020_8_3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.