Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 9 | 57-60

Article title

Kryteria oceny ważności kary umownej określonej za pomocą mierników wartości innych niż oznaczona suma - glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 3.10.2019 r. (I CSK 280/18)

Content

Title variants

EN
Criteria for assessing the validity of the contractual penalty determined using measures of value other than the specified sum - Commentary on the judgement of the Supreme Court dated 3 October 2019 (I CSK 280/18)

Languages of publication

Abstracts

EN
The commentary concerns a significant judgment of the Supreme Court, which specifies the criteria for assessing the validity of the contractual penalties, the amount of which has been expressed using measures of value other than the specified sum. The views of the Supreme Court both as regards the definition of the aforementioned criteria and the inadmissibility of reserving contractual penalties in a non-pecuniary form in the Polish legal system deserve full approval. The commentary presents additional argumentation resulting from the functional, systemic and comparative interpretation of law supporting the views expressed by the Supreme Court as well as the impact of the commented judgment on contractual practice.
PL
Glosa dotyczy istotnego wyroku Sądu Najwyższego, określającego kryteria oceny ważności kar umownych, których wysokość została wyrażona za pomocą mierników wartości innych niż oznaczona suma. Poglądy SN zarówno co do określenia wspomnianych kryteriów, jak i niedopuszczalności zastrzegania w polskim systemie prawnym kar umownych w postaci niepieniężnej, zasługują na pełną aprobatę. W glosie przedstawiono dodatkową argumentację wynikającą z wykładni funkcjonalnej, systemowej i prawnoporównawczej, przemawiającą za zapatrywaniami wyrażonymi przez SN oraz wpływ komentowanego wyroku na praktykę kontraktową.

Year

Issue

9

Pages

57-60

Physical description

Contributors

  • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1066125

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_33226_0137-5490_2020_9_7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.