Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | 1 | 28-34

Article title

Modele antymonopolowej oceny ograniczeń „ze względu na cel” - wciąż na rozdrożu między formalnym a ekonomicznym podejściem

Content

Title variants

EN
Models of the competition assessment of restrictions "by object" - still at the crossroads between formal and economic approach

Languages of publication

Abstracts

EN
Competition law has established a distinction between agreements restricting competition 'by object' and 'by effect'. This division has a significant practical importance as in case of anticompetitive conduct consistent with these classified as a restriction 'by object' the competition authority's obligations to support its findings with the necessary evidence are much lowered - the competition authority does not need to prove the effects of the practice. However, there is still no uniform answer to the question of whether the presumption of harmfulness of by-object restrictions can be rebutted due to the context of a specific case. Polish jurisprudence does not provide an unambiguous answer, drifting between a formal and a more economic approach. More explicit conclusions in favor of an economic approach can be drawn from EU law. The aim of the article is to present and compare models of antitrust assessment of restrictions "by object" developed in Polish and EU jurisprudence, and to propose, on this basis, a solution, that should be adopted in Polish jurisprudence. The author argues in favor of the antitrust authority examining the broader economic context also in case of conducts that fall into the categories usually assessed as restrictions "by object", provided that an appropriate evidence and arguments exist that may refute the presumption of restriction of competition.
PL
W prawie konkurencji ustalił się podział na porozumienia, które ograniczają konkurencję ze względu na sam cel (charakter) oraz ze względu na skutek. Podział ma istotne znaczenie praktyczne, gdyż znacznie obniża obowiązki dowodowe organu ochrony konkurencji w przypadku zakwalifikowania kwestionowanej praktyki jako ograniczenie ze względu na cel - organ ochrony konkurencji nie musi udowodniać skutków praktyki. Wciąż brak jednolitej odpowiedzi na pytanie, czy domniemanie szkodliwości ograniczeń ze względu na cel można obalić z uwagi na kontekst konkretnej sprawy. Stanowisko polskich sądów dryfuje między formalnym a bardziej ekonomicznym podejściem. Bardziej jednoznacznie za podejściem ekonomicznym opowiada się orzecznictwo unijne. Celem artykułu jest przedstawienie i porównanie modeli antymonopolowej oceny porozumień ograniczających konkurencję ze względu na cel wypracowanych w orzecznictwie polskim i unijnym, oraz zaproponowanie rozwiązania, które powinno zostać przyjęte w polskim orzecznictwie. Autor argumentuje na rzecz badania przez organ antymonopolowy szerszego kontekstu ekonomicznego również porozumień z kategorii zazwyczaj zaliczanych do kategorii ograniczeń ze względu na cel, jeśli tylko przez stronę zostały przedstawione odpowiednie dowody i argumenty mogące obalić domniemanie szkodliwości porozumienia dla konkurencji.

Year

Issue

1

Pages

28-34

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1533305

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_33226_0137-5490_2021_1_4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.