Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | 1 | 49-57

Article title

Implikacje art. 3 rozporządzenia UE 2019/452 dla prawa polskiego

Content

Title variants

EN
Consequences of Article 3 of EU Regulation 2019/452 for Polish Law

Languages of publication

Abstracts

EN
The conditions for mechanisms of screening of foreign direct investments employed by EU Member States are set out in Article 3 of EU Regulation 2019/452 establishing a framework for the screening of foreign direct investments into the Union. The purpose of the article is to assess the consequences of this provision for Polish law, with particular emphasis on the possible need for legislative intervention to ensure its full effectiveness. The following requirements have been taken into consideration: non-discrimination, transparency, appropriate timeframes, protection of confidential information, ensuring the right of recourse, preventing circumvention of the screening mechanism. The analysis leads to a conclusion that the entry into force of Article 3 of Regulation 2019/452 does not require Polish legislation to be amended.
PL
Warunki, jakim mają odpowiadać mechanizmy filtrowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych stosowane przez państwa członkowskie UE, zostały określone w art. 3 rozporządzenia UE 2019/452 ustanawiającego ramy monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii. Celem artykułu jest przeanalizowanie konsekwencji tego przepisu dla prawa polskiego ze szczególnym uwzględnieniem ewentualnej konieczności interwencji ustawodawcy w celu zapewnienia pełnej jego skuteczności. Analizie zostały poddane następujące wymogi: zakaz dyskryminacji, przejrzystość, odpowiednie ramy czasowe, ochrona informacji poufnych, zapewnienie prawa do odwołania oraz przeciwdziałanie obchodzeniu mechanizmu monitorowania. Przeprowadzona ocena prowadzi do wniosku, że wejście w życie art. 3 rozporządzenia nie pociąga za sobą konieczności zmian w ustawodawstwie polskim.

Year

Issue

1

Pages

49-57

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1533380

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_33226_0137-5490_2021_1_7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.