Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | 4 | 26-33

Article title

Rejestr akcjonariuszy w postaci rozproszonej i zdecentralizowanej bazy danych

Authors

Content

Title variants

EN
A register of shareholders in the form of distributed and decentralized database

Languages of publication

Abstracts

EN
The subject of this article is the register of shareholders of a private joint-stock company and a simple joint-stock company maintained in the form of a distributed, decentralized database, in particular using blockchain technology. It addresses the issue of the form of shares of non-public companies and the model of their dematerialisation; the register of shareholders and the obligations of the entity keeping this register. In this article I present the thesis that regulations regarding the shareholder register kept in the form of a distributed and decentralized database should be interpreted in the light of the provisions shaping the general function of the shareholder register as the basic mechanism for exercising shareholders' rights and trading the shares. Therefore, the construction of such a register of shareholders must ensure not only the integrity of the data contained therein but above all the correctness of corporate relations in the company.
PL
Celem niniejszego artykułu jest analiza podstawowych problemów prawnych związanych z prowadzeniem rejestru akcjonariuszy prowadzonego w formie rozproszonej, zdecentralizowanej bazy danych, w szczególności wykorzystującej technologię blockchain. Porusza więc on także problematykę formy akcji spółek niepublicznych i modelu ich dematerializacji; rejestru akcjonariuszy oraz obowiązków podmiotu prowadzącego ten rejestr. W niniejszym opracowaniu prezentuję tezę, że regulacje dotyczące rejestru akcjonariuszy prowadzonego w formie rozproszonej i zdecentralizowanej bazy danych należy interpretować świetle przepisów kształtujących ogólną funkcję rejestru akcjonariuszy jako podstawowego mechanizmu służącemu wykonywaniu prawa akcjonariuszy i obrotu nimi. Dlatego też konstrukcja takiego rejestru akcjonariuszy musi zapewniać nie tylko integralność zawartych tam danych, ale przede wszystkim prawidłowość stosunków korporacyjnych w spółce.

Year

Issue

4

Pages

26-33

Physical description

Contributors

author
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1886441

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_33226_0137-5490_2021_4_4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.