Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | 4 | 51-56

Article title

Wpływ aktu fundacyjnego na statut fundacji w kontekście czynności notarialnej

Authors

Content

Title variants

EN
The impact of the foundation act on the foundation's statute in the context of notarial activity

Languages of publication

Abstracts

EN
The aim of the article is to present the nature of the relationship between the foundation act and the foundation's statute in the context of the notarial procedure. In particular, the duties of a notary public, including the preparation of both acts, were discussed. The study also analyzes the notary's obligation to assess whether the property indicated in the foundation deed is sufficient to achieve the foundation's goals.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie charakteru zależności zachodzących pomiędzy aktem fundacyjnym a statutem fundacji w kontekście procedury notarialnej. Omówiono w szczególności powinności notariusza obejmujące sporządzenie obu aktów. Opracowanie ma także na celu poddanie analizie obowiązku notariusza dotyczącego oceny, czy majątek wskazany w akcie fundacyjnym jest wystarczający do osiągnięcia celów działania fundacji.

Year

Issue

4

Pages

51-56

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Zielonogórski

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1886423

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_33226_0137-5490_2021_4_7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.