Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 11 | 3-14

Article title

Ekologistyka jako odpowiedź przedsiębiorstw na kryzys środowiskowy

Authors

Content

Title variants

EN
Ecologistics as a response of enterprises to the environmental crisis

Languages of publication

Abstracts

EN
The author points to the essence and importance of ecologistics in enterprises and supply chains in the context of the growing environmental crisis. Based on the assumption that bottom-up initiatives of individual enterprises, which have their source in the implementation of corporate social responsibility, as well as in striving to improve competitiveness are able to realistically and faster than system projects affect the elimination of the greatest threats to the natural environment, the author presents solutions in the field of ecologistics, which can be applied in any enterprise regardless of its status. The purpose of the discussion undertaken in the paper is to present the author's model of the level of development of ecologistics and the system of evaluation of activities in this field in the enterprise and the supply chain.
PL
Autorka wskazuje na istotę i znaczenie ekologistyki w przedsiębiorstwach i łańcuchach dostaw w kontekście nasilającego się kryzysu środowiskowego. Wychodząc z założenia, że oddolne inicjatywy pojedynczych przedsiębiorstw mające swoje źródło w realizacji społecznej odpowiedzialności biznesu, jak również w dążeniu do poprawy konkurencyjności są w stanie realnie i szybciej niż projekty systemowe wpłynąć na eliminowanie największych zagrożeń dla środowiska naturalnego, autorka prezentuje rozwiązania z zakresu ekologistyki, które można aplikować w każdym przedsiębiorstwie bez względu na jego status. Celem rozważań podjętych w referacie jest prezentacja autorskiego modelu zaawansowania ekologistyki oraz sposobów oceny działań w tym zakresie w przedsiębiorstwie i łańcuchu dostaw.

Year

Issue

11

Pages

3-14

Physical description

Dates

published
2019

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

References

 • Baraniecka, A. (2018). Ekologistyka. W: J.Witkowski, A. Baraniecka (red.), Japońskie łańcuchy dostaw w Europie. Zarządzanie i rozwój. Warszawa: PWE.
 • Baraniecka, A. (2013). Supply Chain Development Process. W: M. Szymczak (red.), Managing Toward Supply Chain Maturity. London: Polgrave MacMillan. https://doi.org/10.1057/9781137359667.0008
 • Baraniecka, A. (2014). Kurs e-learningowy Ekologistyka w przedsiębiorstwie. Moduł: Ocena ekologistyki. Projekt Kuźnia Kadr IV, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
 • Berishy, N.M. i Scholz-Reiter, B. (2016). Development and implementation of a green logistics-oriented framework for batch process industries: Two case studies. Logistics Research, 9(216), 1-10. https://doi.org/10.1007/s12159-016-0137-8
 • Bolstorff, P. i Rosenbaum, R. (2007). Supply Chain Excellence. A Handbook for Dramatic Improvement Using the SCOR Model. New York: AMACON.
 • Carbon Trust. (2006). Carbon footprints in the supply chain: The next step for business. UK: Carbon Trust. Pozyskano z: http://www.carbontrust.co.uk
 • Carbon Trust. (2016). Supply Chain Transformation and Resource Efficiency. UK: Carbon Trust. Pozyskano z: http://www.carbontrust.co.uk
 • CDP. (2015). Climate Change Report 2015: Companies and Cities for Low Carbon Economy In Central and Eastern Europe. CDP CEE Report. Pozyskano z: www.cdp.net
 • Choi, Y. i Zhang, N. (2011). Does proactive green logistics management improve business performance? A case of Chinese logistics enterprises. African Journal of Business Management, 5(17), 7564-7574. https://doi.org/10.5897/ajbm11.613
 • GIOS. (2018). Stan środowiska w Polsce. Raport 2018. Warszawa: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Departament Monitoringu, Ocen i Prognoz Stanu Środowiska. https://doi.org/10.12775/ppos.2014.040
 • IPCC. (2018). Report. Global Warming of 1,5oC. Switzerland: IPCC. Pozyskano z: http://www.ipcc.ch/report/
 • Korzeń, Z. (2001). Ekologistyka. Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania.
 • Lee, F, Su-Yol, I. i Klassen, R-D. (2008). Drivers and Enablers That Foster Environmental Management Capabilities in Small- and Medium Sized Suppliers in Supply Chains. Production and Operations Management Society, (17). https://doi.org/10.3401/poms.1080.0063
 • Li, F., Schwarz, L. i Haasis, H.-D. (2016). A fremework and risk analysis for supply chain emission trading. Logistics Research, 9(1).
 • Linton, J.D., Klassen, R. i Jayaraman, V. (2007). Sustainable supply chain: An introduction. Journal of Operations Management, (25), 1075-1082. https://doi.org/10.1016/j.jom.2007.01.012
 • Mesjasz-Lech, A. (2011). Efektywność ekonomiczna i sprawność ekologiczna logistyki zwrotnej. Czestochowa: Technical University of Czestochowa.
 • Michniewska, K. (2012). Ekologistyka. Praktyczne wykorzystanie w biznesie. Logistyka odzysku, 1(2).
 • Murkowski, A. i Skórska, E. (2016). Czy dwutlenek węgla w powietrzu ma wpływ na sprawność intelektualną człowieka? Kosmos. Problemy nauk biologicznych, 65(4), 631–636.
 • Pfohl, H.Ch. (1998). Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania. Poznań: ILiM.
 • Piniecki, R. (2002). Realizacja zasad ekologistyki. W: D. Kisperska-Moroń, E. Płaczek, R. Piniecki (red), Koszty zewnętrzne logistyki w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Katowice: Wyd. AE w Katowicach.
 • Poirier, Ch.C. i Quinn, F.J. (2004). How are we doing – A Survey of Supply Chain Progress. Supply Chain Management Review, 8.
 • PSDB. (2008). Raport, pt. Potencjał małych i średnich przedsiębiorstw w dziedzinie kreowania nowych produktów innowacyjnych - rozwiązania proekologiczne. Warszawa: PSDB, Grupa WYG.
 • Rad, S.T. i Gülmez, Y.S. (2017). Green Logistics for Sustainabilit, International Journal of Management Economics and Business, 13(3).
 • Rao, P. i Holt, D. (2005). Do green supply chains lead to competitiveness and economic performance? International Journal of Operations & Production Management, 25(9), 898-916. https://doi.org/10.1108/01443570510613956
 • Rodrigue, J.P., Slack, B. i Comtois, C. (2012). Green logistics. Pozyskano z: http://people.hofstra.edu/geotrans/eng/
 • Sarkis, J. (2012). A baundaries and flows perspective of green supply chain management. Supply Chain Management. An International Journal, 17(2). https://doi.org/10.1108/13598541211212924
 • Sbihi, A. i Eglese, R.W. (2009). Combinatorial optimization and Green Logistics. Annals of Operations Research, 175(1), 159-175. https://doi.org/10.1007/s10479-009-0651-z
 • Seroka-Stolka, O. (2014). The development of green logistics for implementation sustainable development strategy in companies. Procedia - Social and Behavioral Sciences, (151), 302-309. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.10.028
 • Seuring, S. i Müller, M. (2008). From a literature review to a conceptual framework for sustainable supply chain management. Journal of Cleaner Production, 16(15), 1699-1710. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2008.04.020
 • Słupik, S. (2014). Ekologiczna społeczna odpowiedzialność biznesu w strategiach rozwoju firm. Gospodarka w praktyce i teorii, 3(36). https://doi.org/10.18778/1429-3730.36.06
 • UN. (2019). Report. Global Environment Outlook. GEO-6. Healthy Planet, Healthy People. Cambridge University Press: United Nations Environment Programme. https://doi.org/10.1017/9781108627146
 • Wang, Z. i Sarkis, J. (2013). Investigating the relationship of sustainable supply chain management with corporate financial performance. International Journal of Productivity and Performance Management, 62(8), 871-888. https://doi.org/10.1108/ijppm-03-2013-0033
 • WMO. (2019). Report WMO Statement on the State of the Global Climate in 2018. Geneva: World Meteorological Organization. https://doi.org/10.1093/law:epil/9780199231690/e577
 • World Bank. (2018). Connecting to Compete 2018 Trade Logistics in the Global Economy. The Logistics Performance Index and Its Indicators. Washington: The International Bank for Reconstruction and Development, The World Bank.
 • Zsidisin, G.A. i Siferd, S.P. (2001). Environmental purchasing: A framework for theory development. European Journal of Purchasing and Supply Management, 7(1), 61-73. https://doi.org/10.1016/s0969-7012(00)00007-1
 • Zuzek, D.K. (2017). Świadomość ekologiczna przedsiębiorców jako element zrównoważonego rozwoju. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, (326), 166–169. https://doi.org/10.33119/se.2017.309

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1058551

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_33226_1231-7853_2019_11_1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.